Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 16 grudnia 2022 r.

Sesja plenarna KBKiS PAN - 16 grudnia 2022 r.Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 9 grudnia  2021 r.

Sesja plenarna KBKiS PAN - 9.12.2021 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 12 grudnia  2019 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia - 12 grudnia 2019 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 23 lipca 2019 r.

Nadzwyczajna Sesja  KBKiS PAN dnia - 23 lipca 2019 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie dot. ukonstytuowania KBKiS PAN dnia - 8  lipca  2019 r. 

 Sesja ukonstytuowania KBKiS PAN dnia - 8 lipca 2019 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 24 stycznia 2019 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia - 24 stycznia 2019 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 21 listopada 2018 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia - 21 listopada 2018 r.  - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 15  marca 2018 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia - 15 marca 2018 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 27 listopada 2017 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 27 listopada 2017 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 15 marca 2017 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 15 marca 2017 r. - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 22 listopada 2016 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 22 listopada 2016 - Zaproszenie

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 11 marca 2016 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 11 marca 2016 r. - Zaproszenie

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN w dniu 11 marca 2016 r.

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 30 listopada 2015 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 30 listopada 2015r. - Zaproszenie

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN w dniu 30 listopada 2015 r.

 

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 8 maja 2015 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 8 maja 2015 r. - Zaproszenie

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN w dniu 8 maja 2015 r.

Gen. Mirosław Hermaszewski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski

Przeszłość i perspektywy Polskiej medycyny - Prof. dr hab. Jan Terelak

Zdjęcia z Posiedzenia Plenarnego KBKiS - 8.05.2015 r.

 

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 13 listopada 2014 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 13.11.2014 r. - Zaproszenie

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN w dniu 13.11.2014 r.

 

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 5 czerwca 2014 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN dnia 5 czerwca 2014 r. - Zaproszenie

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - informacje Przewodniczącego prof. dr hab. Piotra Wolańskiego

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN  w dniu 05.06.2014 r.

Prezentacja Zakładu Teledetekcji

Laboratorium Badań Kompozytów

Pracownia Technologii Kosmicznych

Program budowy małych rakiet

Zdjęcia z Posiedzenia Plenarnego KBKiS PAN  - 05.06.2014 r.

 

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 23 kwietnia 2014 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN z dnia 23 kwietnia 2014 r. - Zaproszenie

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zdjęcia z Posiedzenia Plenarnego KBKiS PAN z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Nauczanie w Politechnice Warszawskiej z zakresu Kosmonautyki

Nauczanie w Politechnice Warszawskiej z zakresu Kosmonautyki_JB

Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego

 

 

Posiedzenie Plenarne KBKiS PAN - 7 listopada 2013 r.

Protokół z Otwartej Sesji Plenarnej KBKiS PAN z dnia 7 listopada 2013 r.

Sesja Plenarna KBKiS PAN z dnia 7 listopada 2013 r. - Zaproszenie