Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2023-2026

Przewodniczący  KBKiS PAN:  prof. dr hab. Zbigniew Kłos

Prezydium KBKiS PAN:

  • prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Przewodniczący Komitetu
  • prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu
  • dr inż. Adam Okniński – Wiceprzewodniczący Komitetu
  • prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa –  Sekretarz Naukowy
  • dr inż. Leszek Loroch
  • prof. dr hab. Jolanta Nastula
  • prof. PW dr hab. inż. Katarzyna Osińska -Skotak
  • prof. dr hab. Marek Sarna
  • prof. dr hab. Iwona Stanisławska

 

 

Członkowie KBKiS PAN:

Członek korespondent PAN: prof. dr hab. Józef Modelski

1. prof. dr hab. Marek BANASZKIEWICZ, Centrum Badan Kosmicznych PAN;

2. prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI, Politechnika Warszawska;

3. dr hab. Grzegorz BRONA, CREOTECH INSTRUMENTS;

4. prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA, Instytut Geodezji i Kartografii;

5. dr Michał DRAHUS, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

6. dr inż. Jerzy GRYGORCZUK, ASTRONIKA SP.Z.O.O;

7. prof. dr hab. inż. FIGURSKI, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

8. prof. dr hab. Elżbieta KARSKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

9. dr inż. Michał KAWALEC, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa;

10. dr hab. inż. Jan KINDRACKI, prof. PW, Politechnika Warszawska;

11. prof. dr hab. Zbigniew KŁOS, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

12. dr inż. Krzysztof KUREK, Politechnika Warszawska;

13. dr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag;

14. dr hab. Stanisław LEWIŃSKI, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

15. dr inż. Leszek LOROCH, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa;

16. dr Bożena ŁAPETA, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

17. dr Tomasz MROZEK, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

18. dr hab. Katarzyna MYSZONA-KOSTRZEWA, prof. UW, Uniwersytet Warszawski;

19. prof. dr hab. Jolanta NASTULA, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

20. dr inż. Adam OKNIŃSKI, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa;

21. dr hab. inż. Piotr ORLEAŃSKI, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

22. dr hab. inż. Katarzyna OSIŃSKA-SKOTAK, prof. PW, Politechnika Warszawska;

23. dr hab. inż. Mirosław RATAJ, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

24. dr hab. Hanna ROTHKAEHL, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

25. prof. dr hab. Agata RÓŻAŃSKA, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN;

26. dr Jakub RYZENKO, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

27. prof. dr hab. Marek SARNA, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN;

28. prof. dr hab. Stanisław SCHILLAK, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

29. dr hab. Roman SCHREIBER, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

30. dr hab. Iwona Katarzyna SŁOMCZYŃSKA, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

31. prof. dr hab. Iwona STANISŁAWSKA, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

32. prof. dr hab. Janusz SYLWESTER, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

33. prof. dr hab. Ewa SZUSZKIEWICZ, Uniwersytet Szczeciński;

34. dr Roman WAWRZASZEK, Centrum Badań Kosmicznych PAN;

35. dr hab. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2019-2022

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2015-2018

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2011-2014