Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2019-2022

Przewodniczący KBKiS PAN:  Prof. dr hab. Zbigniew Kłos

Przewodniczący honorowy KBKiS PAN:  Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Prezydium KBKiS PAN:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Przewodniczący Komitetu
 • Prof. dr hab. Marek Sarna – Wiceprzewodniczący Komitetu
 • Dr inż. Leszek Loroch – Wiceprzewodniczący Komitetu
 • Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz – Przewodnicząca Sekcji Astrobiologii Kosmicznej
 • Prof. UWM dr hab. Paweł Wielgosz – Przewodniczący Sekcji Geodezji Satelitarnej
 • Dr hab.  Stanisław Lewiński – Przewodniczący Sekcji Teledetekcji
 • Dr hab. Roman Schreiber – Przewodniczący Sekcji Fizyki Kosmicznej
 • Dr inż. Piotr Orleański – Przewodniczący Sekcji Astronautyki i Technik Kosmicznych
 • Prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa –  Sekretarz Naukowy, Przewodnicząca Sekcji Prawa i Polityki Kosmicznej

 

Zespoły KBKiS PAN:

 • Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska –  Zespół ds. programu COPERNICUS
 • Dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Zespół ds. Systemu GALILEO
 • Dr hab. .inż. Jan Kindracki – Zespół ds. Satelitów studenckich
 • Dr inż. Adam Okiński - Zespół ds. kosmicznych systemów wynoszenia

 

Członkowie KBKiS PAN:

Członek honorowy – Gen. Mirosław Hermaszewski

 

 1. Prof. dr hab. Józef Modelski - członek korespondent PAN
 2. Dr hab. Grzegorz Brona -   CREOTECH INSTRUMENTS
 3. Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński – Politechnika Warszawska
 4. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska – Instytut Geodezji i Kartografii,
 5. Prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski – Politechnika Gdańska
 6. Dr inż. Jerzy Grygorczuk - ASTRONIKA SP.Z.O.O
 7. Prof. dr hab. Marek Grzegorzewski - Lotnicza Akademia Wojskowa,
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Karska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 9. Dr hab. .inż. Jan Kindracki - Politechnika Warszawska
 10. Prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 11. Dr hab. Barbara Kremer - Instytut Paleobiologii PAN
 12. Prof. dr hab. Adam Krężel - Uniwersytet Gdański,
 13. Dr inż. Krzysztof Kurek - Instytut Radioelektroniki Politechnika Warszawska,
 14. Dr inż. Włodzimierz Lewandowski - Międzynarodowe Biuro Miar i Wag.
 15. Dr hab. Stanisław Lewiński - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 16. Dr inż. Leszek LOROCH – Instytut Lotnictwa
 17. Prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 18. Dr inż. Adam Okiński – Instytut Lotnictwa
 19. Prof. dr hab. Jan R. Olędzki - Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji UW, Warszawa.
 20. Dr inż. Piotr Orleański - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 21. Dr hab. Inż. Katarzyna Osińska-Skotak - Politechnika Warszawska
 22. Prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak - Lotnicza Akademia Wojskowa
 23. Prof. dr hab. Barbara Popielawska - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 24. Dr hab. inż. Mirosław Rataj – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 25. Dr hab. Agata Różańska - Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 26. Prof. dr hab. Marek Sarna – Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
 27. Prof. dr hab. Stanisław Schillak - Centrum Badań Kosmicznych PAN
 28. Dr hab. Roman Schreiber - Centrum Badań Kosmicznych PAN
 29. Dr hab. Iwona Katarzyna Słomczyńska - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
 30. Prof. dr hab. Iwona Stanisławska - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 31. Prof. dr hab. Kazimierz Stępień – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 32. Dr inż. Piotr Struzik – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków.
 33. Prof. dr hab. Janusz Sylwester - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław.
 34. Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 35. Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Instytut Lotnictwa
 36. Prof. UWM dr hab. Paweł Wielgosz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 37. Prof. dr hab. inż. Janusz B. Zieliński - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 38. Prof. dr hab. Janusz Ziółkowska - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

            

 

 

 


Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN  - kadencja 2015-2018

 

Przewodniczący KBKiS PAN:  Prof. dr hab. Piotr Wolański

Prezydium KBKiS PAN:

·                     Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański – Przewodniczący Komitetu

·                     Prof. dr hab. Zbigniew Kłos – Wiceprzewodniczący Komitetu

·                     Prof. dr hab. Marek Sarna – Wiceprzewodniczący Komitetu

·                     Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz – Przewodnicząca Sekcji Astrobiologii i Medycyny Kosmicznej

·                     Prof. dr hab. Mariusz Figurski – Przewodniczący Sekcji Geodezji Satelitarnej

·                     Dr hab.  Stanisław Lewiński – Przewodniczący Sekcji Teledetekcji

·                    Prof dr hab. Jan Błęcki – Przewodniczący Sekcji Fizyki Kosmicznej

·                     Dr inż. Piotr Orleański – Przewodniczący Sekcji Astronautyki i Technik Kosmicznych

·                     Prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa –  Sekretarz Naukowy, Przewodnicząca Sekcji Prawa i Polityki Kosmicznej

Członkowie KBKiS PAN:

Członek honorowy – Gen. Mirosław Hermaszewski

1.     Prof dr hab. Marek BANASZKIEWICZ – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

2.     Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOUSZ – Politechnika Warszawska, Warszawa.

3.     Prof dr hab. Jan BŁĘCKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

4.     Prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

5.     Prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA – Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.

6.     Dr Witold FEDOROWICZ-JACKOWSKI - GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., Warszawa

7.     Prof. dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

8.     Prof. dr hab. Robert GAŁĄZKA - Członek Rzeczywisty PAN - Instytut Fizyki PAN, Warszawa.

9.     Dr hab. Marek GRZEGORZEWSKI - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.

10.  Prof. dr hab. Józef KAŹMIERCZAK - Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.

11.  Prof. dr hab. Zbigniew KŁOS – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

12.  Prof. dr hab. Adam KRĘŻEL - Uniwersytet Gdański, Gdynia.

13.  Dr inż. Krzysztof KUREK - Politechnika Warszawska, Warszawa.

14.  Dr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI - BIPM, Sevres k/Paryża.

15.  Dr hab. Stanisław LEWIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

16.  Prof. dr hab. Józef MODELSKI - Członek Korespondent PAN - Politechnika Warszawska, Warszawa.

17.  Prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

18.  Prof. dr hab. Jan R. OLĘDZKI - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

19.  Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz - Rektor Politechniki Rzeszowskiej

20.  Dr inż. Piotr ORLEAŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

21.  Dr Marek OSTROWSKI – SAMPER, Warszawa.

22.  Prof. dr hab. inż. Stanisław OSZCZAK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

23.  Dr hab. Barbara POPIELAWSKA - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

24.  Dr hab. inż. Mirosław RATAJ – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

25.  Dr hab. Hanna Rothkaehl - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

26.  Prof. dr hab. Marek SARNA – Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa.

27.  Dr hab. Stanisław SCHILLAK - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

28.  Prof. dr hab. Iwona STANISŁAWSKA - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

29.  Prof. dr hab. Kazimierz STĘPIEŃ – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

30.  Dr inż. Piotr STRUZIK – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków.

31.  Prof. dr hab. Janusz SYLWESTER - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław.

32.  Prof. dr hab. Ewa SZUSZKIEWICZ - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

33.  Dr Olaf Truszczyński - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

34.  Dr inż. Witold WIŚNIOWSKI - Instytut Lotnictwa, Warszawa.

35.  Prof. dr hab. Edwin WNUK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

36.  Prof. dr hab. inż. Piotr WOLAŃSKI - Politechnika Warszawska, Warszawa.

37.  Prof. dr hab. inż. Janusz B. ZIELIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.

38.  Prof. dr hab. Janusz ZIÓŁKOWSKI - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Warszawa.

39.  Dr inż. Jerzy Żurek - Instytut Łączności

40.  Prof. dr hab. Piotr Życki - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika

 

 

 


 

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN liczył 36 członków. Członkami Komitetu kadencji 2011-2014 były następujące osoby:

 1. Dr hab. Marek BANASZKIEWICZ – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 2. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOUSZ – Politechnika Warszawska, Warszawa.
 3. Dr hab. Jan BŁĘCKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 4. Prof. dr hab. Aleksander BRZEZIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 5. Prof. dr hab. Katarzyna DĄBROWSKA-ZIELIŃSKA – Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 6. Dr Witold FEDOROWICZ-JACKOWSKI - GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o., Warszawa
 7. Prof. dr hab. inż. Mariusz FIGURSKI - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 8. Prof. dr hab. Robert GAŁĄZKA - Członek Rzeczywisty PAN - Instytut Fizyki PAN, Warszawa.
 9. Dr hab. Marek GRZEGORZEWSKI - Wyzsza Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.
 10. Prof. dr hab. Józef KAŹMIERCZAK - Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa.
 11. Prof. dr hab. Zbigniew KŁOS – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 12. Prof. dr hab. Adam KRĘŻEL - Uniwersytet Gdański, Gdynia.
 13. Dr inz. Krzysztof KUREK - Politechnika Warszawska, Warszawa.
 14. Dr inż. Włodzimierz LEWANDOWSKI - BIPM, Sevres k/Paryża.
 15. Dr hab. Stanisław LEWIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 16. Prof. dr hab. Józef MODELSKI - Członek Korespondent PAN - Politechnika Warszawska, Warszawa.
 17. Dr hab. Katarzyna MYSZONA-KOSTRZEWA - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 18. Prof. dr hab. Jan R. OLĘDZKI - Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 19. Dr inz. Piotr ORLEAŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 20. Dr Marek OSTROWSKI – SAMPER, Warszawa.
 21. Prof. dr hab. Michał OSTROWSKI - Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 22. Prof. dr hab. inz. Stanisław OSZCZAK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 23. Dr hab. Ilona POLITOWICZ - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 24. Dr hab. Barbara POPIELAWSKA - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 25. Dr inż. Mirosław RATAJ – Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 26. Prof. dr hab. Marek SARNA – Centrum Astronomiczne PAN, Warszawa.
 27. Dr hab. Stanisław SCHILLAK - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 28. Dr hab. Iwona STANISŁAWSKA - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 29. Prof. dr hab. Kazimierz STĘPIEŃ – Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 30. Dr inż. Piotr STRUZIK – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków.
 31. Prof. dr hab. Janusz SYLWESTER - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Wrocław.
 32. Dr hab. Ewa SZUSZKIEWICZ - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 33. Dr inz. Witold WIŚNIOWSKI - Instytut Lotnictwa, Warszawa.
 34. Prof. dr hab. Edwin WNUK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 35. Prof. dr hab. inz. Piotr WOLAŃSKI - Politechnika Warszawska, Warszawa.
 36. Prof. dr hab.inz. Janusz B. ZIELIŃSKI - Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa.
 37. Dr hab. Janusz ZIÓŁKOWSKI - Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Warszawa.