Profesor Piotr  Wolanski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. w wieku 81 lat odszedł Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, wieloletni przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, honorowy przewodniczący KBKIS PAN, emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor zwyczajny w Instytucie Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Profesor Piotr Wolański był wybitnym uczonym, zasłużonym nauczycielem akademickim, autorem ponad 500 publikacji naukowych, światowej klasy specjalistą w dziedzinie badań nad silnikami spalinowymi, detonacji, wybuchów i astrofizyki. Zajmował się problematyką spalania, stworzył szkołę wybuchowości płynów. Miał ogromne zasługi na rzecz rozwoju polskiej nauki i techniki, szczególnie w dziedzinie eksploracji kosmosu. Był współorganizatorem nowego kierunku nauczania „Lotnictwo i Kosmonautyka” na  Politechnice Warszawskiej, założycielem Studenckiego Koła Astronautycznego, w którym skonstruowano pierwszego polskiego sztucznego satelitę PW-Sat, wystrzelonego 13 lutego 2012 r.

Pomimo zajmowanych stanowisk, zaszczytów i uznania zawsze był życzliwym, służącym wsparciem i pomocą Człowiekiem, jednym z najbardziej zasłużonych członków społeczności akademickiej, wzorem dla przyszłych pokoleń naukowców.

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Profesora Piotra Wolańskiego składamy kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie.

Przewodniczący i członkowie KBKIS PAN

 

 

W dniu 28 marca 2023 r. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyło się inauguracyjne posiedzenie KBKIS PAN w kadencji 2023-2026.

 

 

W dniu 11 października 2022 r.

Technologie kosmiczne poszerzyły zakres dyscypliny: "automatyka elektronika i elektrotechnika"!!!

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pozytywnie rozpatrzył wniosek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych  PAN  złożony przy silnym wsparciu Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej Sejmu RP i w rozporządzeniu z dnia 11 października 2022 r. (opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2022 r.)  wskazana jest w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplina 

"automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne"!

Tym samym otwarta została nowa ścieżka dla edukacji i kariery młodych ludzi co było postulatem KBKiS od wielu lat.

Prof. dr hab. Zbigniew Kłos Przewodniczący KBKiS PAN

 

 

W dniu 22 marca 2019 r.

Wiceprezes PAN Pan prof. dr hab. Romuald Zabielski wręczył nominacje Przewodniczącemu KBKiS PAN Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Kłosowi oraz Członkom KBKiS PAN na kadencję 2019-2022.

 20190322 111226

 20190322 110106

 

Wrocław 2018 r. Posiedzenie KBKiS z okazji 40-tej rocznicy lotu w kosmos pierwszego polskiego kosmonauty Generała Mirosława Hermaszewskiego

10720181

  title="Zdjęcia 01.07.2018"""Zdjęcia 01.07.2018

 

W dniu 29 maja 2017 roku

na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego

w sprawie powołania Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im Manfreda Lachsa

 102

 131

 

W dniu 20 lutego 2015 r.

Wiceprezes PAN Pani prof. dr hab. Mirosława Marody wręczyła nominacje

Przewodniczącemu KBKiS PAN Panu prof. dr. hab. Piotrowi Wolańskiemu

oraz Członkom KBKiS PAN na kadencję 2015-2018.

W posiedzeniu inauguracyjnym uczestniczył Członek Honorowy KBKiS PAN Pan gen. Mirosław Hermaszewski.

 

 

 MG 8056

 ZDJĘCIA 

 

 

 


 

W dniu 11 czerwca 2014 r. w siedzibie ONZ w Wiedniu (na posiedzeniu COPUOS) Przewodniczący KBKiS PAN - prof. dr hab. Piotr Wolański wygłosił przemówienie i uczestniczył w odsłonięciu kopii obrazu J. Matejki „Mikołaj Kopernik – Rozmowa z Bogiem” oraz przekazaniu na stałą wystawę modelu satelity „LEM”.

IMG 0506

 

Zdjęcia 

Przemówienie