Regulamin Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN