Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2019-22 realizuje następujące zadania:

 1. Integrowanie i stymulowanie w Polsce środowiska badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej, współpraca z naukowymi organizacjami międzynarodowymi w tej dziedzinie oraz reprezentowanie w nich Polski;
 2. Wspieranie działań wynikających z członkostwa Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;
 3. Współpraca i wspieranie działań Polskiej Agencji Kosmicznej;
 4. Współdziałanie z jednostkami administracyjnymi Państwa w zakresie opracowania polskiej polityki kosmicznej i narodowego programu kosmicznego oraz współdziałania  w zakresie tworzenia polskiego prawa kosmicznego;
 5. Aktywny udział w programach EGNOS i Galileo, a także Copernicus;
 6. Wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych;
 7. Zabezpieczenie dofinansowania programów badań naukowych w najważniejszych obszarach, np. teledetekcji, nawigacji, czy telekomunikacji;
 8. Monitorowanie wydatków i nakładów publicznych na działalność kosmiczną.
 9. Promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2015-18 realizuje następujące zadania:

 1. Integrowanie i stymulowanie w Polsce badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz współpraca z naukowymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie i reprezentowanie w nich Polski.
 2. Wspieranie działań dotyczących uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej.
 3. Promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2011-14 realizuje następujące zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 17 Prezydium PAN z dnia 22 marca 2011 r.

1. Integrowanie i stymulowanie w Polsce badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz współpraca z naukowymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie i reprezentowanie w nich Polski.

2. Wspieranie działań dotyczących uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej.

3. Promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.