W dniu 7.11 br. w Sali kinowej WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  w Warszawie  o godzinie 12:00 odbędzie się Sesja Plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Plan sesji będzie następujący:

1.         Otwarcie sesji - wystąpienie prof. Piotra Wolańskiego, Przewodniczącego KBKiS;

2.         Prezentacja referatów:

  • „Potencjał naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej” – Komendant -Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk                       
  • „Incydent Czelabiński - jak daleko sięgają zagrożenia od małych ciał kosmicznych” - Płk dr hab. inż. Stanisław Kachel                  

3.         Dyskusja

4.         Zamknięcie części otwartej posiedzenia plenarnego.

 

5.        Część zamknięta - Zebranie Komitetu Badań Kosmicznych I Satelitarnych PAN.

Serdecznie zapraszamy na część otwartą.

 

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN z wielkim żalem przyjął wiadomość o śmierci Neila Armstronga, pierwszego człowieka, który postawił w imieniu całej ludzkości stopę na powierzchni Księżyca. Był wielkim i jednocześnie skromnym człowiekiem. Komitet składa wyrazy głębokiego współczucia na ręce bliskich astronauty i całemu Narodowi Amerykańskiemu z powodu wielkiej straty. Odszedł jeden z wielkich odkrywców. Cześć jego pamięci.

Europejska Agencja Kosmiczna ESA oferuje stypendia dla młodych naukowców w ośrodkach badawczych w Holandii i Hiszpanii. Tematyka badań obejmuje następujące dziedziny nauk o przestrzeni kosmicznej:

W dniu 21 października 2011 r. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się konferencja "Tendencje Rozwojowe Technik i Technologii Kosmicznych". Konferencja była zorganizowana przez Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN i Polskie Towarzystwo Astronautyczne przy pomocy: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Instytutu Optoelektroniki WAT.