17.12.2021 r - Zaproszenie na XIII seminarium Sekcji Teledetekcji Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

 

27.10.2021 r. - Zaproszenie na XII edycję konferencji „Development Trends in Space Propulsion Systems”

https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/spacetrends/technical-program/

 

05.08.2021 r. - Konsultacje dotyczące projektu Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026

 

29.06.2021 r. - Zaproszenie na spotkanie poświęcone udziałowi Polski w serwisach programu ds. obserwacji ziemi COPERNICUS

 

01.06.2021 r. - Zaproszenie na XII seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN

 

30.03.2021 r.  - Zaproszenie na 17-te Spotkanie Zespołu ds. Systemu Galileo

 

Sprawozdanie na Podkomitet  Naukowo-Techniczny ONZ w  2020 przedstawiła prof dr hab. I. Stanisławska

 

Sprawozdanie z Sesji COPUOS ONZ 2021 przedstawił prof. dr hab. Piotr Wolański

 

Zaproszenie na wykład Johanna-Dietricha Wörnera Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej