Zaproszenie

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w otwartym posiedzeniu plenarnym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN przygotowanym wspólnie z Politechniką Warszawską oraz Sejmową Grupą ds. Przestrzeni Kosmicznej, które poświęcone będzie problemom nauczania z zakresu tematyki kosmicznej w Polsce.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w sali Senatu Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, Warszawa.

Program posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - wystąpienie Przewodniczącego KBKiS prof. dr hab. inż. Piotra Wolańskiego.
  2. Wystąpienie Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta.
  3. Wystąpienie Przewodniczącego Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej Bogusława Wontora oraz przedstawicieli Polskiego Parlamentu
  4. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusza Sławeckiego.
  5. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Jacka Gulińskiego.
  6. Referat problemowy – Nauczanie z zakresu Kosmonautyki w Politechnice Warszawskiej – wprowadzenie Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – Dziekan wydz. MEiL, wystąpienia przedstawicieli wydz. MEiL, GiK oraz EiTI.
  7. Wystąpienia przedstawicieli innych Uczelni.
  8. Działalność kół naukowych – Studenckie Koło Astronautyczne (MEiL), oraz Studenckie Koło Technologii Kosmicznych (EiTI).
  9. Dyskusja.

10.Zamknięcie posiedzenia plenarnego.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu

Prof. Piotr Wolański