W dniu 11 października 2011 odbyła się w Sieradzkim Centrum Kultury II Sieradzka Konferencja Kosmiczna pod hasłem "Śladami Arego Szternfelda - francuskie związki" zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Jej współorganizatorami byli: Centrum Badań Kosmicznych PAN, ASTRI Polska, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Sieradza, Sieradzkie Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu oraz Starostwo Powiatowe w Sieradzu.

PROGRAM II Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej pod hasłem: ŚLADAMI AREGO SZTERNFELDA – Francuskie związki - przedstawiał się następująco:

11:00 – 11:05 – powitanie gości i otwarcie konferencji
11:05 – 11:35 – wystąpienia zaproszonych gości, w tym: Przedstawiciela Ambasady Francji i Marie-Catherine Palau z ASTRI Polska

11:35 – 12:00 – Elwira Szternfeld-Berman – O związkach Arego Szternfelda z Francją i o tym jakim był ojcem.
12:00 – 12:45 – dr Włodzimierz Lewandowski (Międzynarodowe Biuro Miar i Wag – BIMP, Sevres, Francja) – Europejskie systemy satelitarne – rola Francji, wyzwania dla Polski.

12:45 – 13:00 – przerwa na kawę.

13:00 – 13:45 – dr hab. Stanisław Schillak (CBK PAN, Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu) – Laserowe i radiowe pomiary Ziemi za pomocą satelitów.

13:45 – 14:30 – dr Ryszard Gabryszewski (CBK PAN, Warszawa) – Nowe wyzwania w badaniach Księżyca.
14:30 – 14:50 – prof. dr hab. inż. Piotr Wolański (KBKiS PAN i Politechnika Warszawska) i Jerzy Kowalski (Muzeum Okręgowe w Sieradzu) – podsumowanie i zakończenie konferencji.

Przez cały okres trwania konferencji była czynna w foyer Sieradzkiego Centrum Kultury wystawa „Kosmos dla młodzieży i dorosłych” przygotowana przez CBK PAN i ASTRI Polska oraz stoisko informacyjne ASTRI Polska na temat transferu technologii kosmicznych.

O godz. 18:00 odbył się koncert „Śnić sen” pod kier. Artystycznym Jerzego Wolniaka, z okazji II Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej.