W październiku 2011 roku rozpocznie się nowy program czteroletnich interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Studia obejmują tematykę satelitarnych badań Ziemi i Układu Słonecznego i są zorganizowane w dwóch profilach: geodynamika i fizyka kosmicznego otoczenia Ziemi.

Rekrutacja na studia będzie odbywała się na podstawie przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 26-28 września 2011 r. Osoby przyjęte na studia otrzymają pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego i nieopodatkowane stypendium w wysokości 1400 PLN. W trakcie studiów doktoranci będą mieli możliwość uczestniczenia w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wybrani studenci w drodze konkursu będą mogli odbyć część studiów we współpracy i w ośrodkach europejskiej firmy EADS.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 września 2011 r.

Dalsze szczegóły dotyczące studiów doktoranckich w CBK PAN załączniku poniżej

Plakat o studiach doktoranckich CBK PAN