Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 29/2011 z dnia 26 maja 2011 w sprawie powołania członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN, Prezes PAN powołał 34 członków Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych na kadencję 2011-14. Oprócz nominowanych członków przez Prezydium PAN, w składzie Komitetu są także dwaj członkowie Akademii, prof. Robert Gałązka oraz prof. Józef Modelski. Wszystkim członkom Komitetu i jego Prezydium życzymy owocnej pracy w nadchodzącej kadencji.
Treść Uchwały Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r. w sprawie powołania członków KBKiS PAN poniżej.

Wersja PDF