Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2015-18 realizuje następujące zadania:

1. Integrowanie i stymulowanie w Polsce badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz współpraca z naukowymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie i reprezentowanie w nich Polski.

2. Wspieranie działań dotyczących uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej.

3. Promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.

 

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2011-14 realizuje następujące zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 17 Prezydium PAN z dnia 22 marca 2011 r.

1. Integrowanie i stymulowanie w Polsce badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz współpraca z naukowymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie i reprezentowanie w nich Polski.

2. Wspieranie działań dotyczących uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej.

3. Promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.