W dniu 7.11 br. w Sali kinowej WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  w Warszawie  o godzinie 12:00 odbędzie się Sesja Plenarna Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Plan sesji będzie następujący:

1.         Otwarcie sesji - wystąpienie prof. Piotra Wolańskiego, Przewodniczącego KBKiS;

2.         Prezentacja referatów:

  • „Potencjał naukowo-badawczy Wojskowej Akademii Technicznej” – Komendant -Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk                       
  • „Incydent Czelabiński - jak daleko sięgają zagrożenia od małych ciał kosmicznych” - Płk dr hab. inż. Stanisław Kachel                  

3.         Dyskusja

4.         Zamknięcie części otwartej posiedzenia plenarnego.

5.        Część zamknięta - Zebranie Komitetu Badań Kosmicznych I Satelitarnych PAN.

Serdecznie zapraszamy na część otwartą.